Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 3.266,370 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2020-2021

(16/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

     - Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang

    - Điện thoại: 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 3.266,370 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2020-2021;

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu[nội dung sẽ đăng tải]

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 3.266,370 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2020-2021

2.950.272.000

Nguồn hoạt động Dự trữ Quốc gia năm 2020

Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng

Tháng 9/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: