Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kết quả lựa chọn đơn vị bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021

(16/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên hợp đồng: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn đơn vị:

Tên hợp đồng

Hình thức lựa chọn đơn vị

Giá trị hợp đồng

Giá trúng hợp đồng

 

Đơn vị trúng hợp đồng

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021

Chỉ định trực tiếp

27.569.100

đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi chín ngàn, một trăm đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

27.569.100

đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi chín ngàn, một trăm đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn Địa chỉ: xã Điện Hồng – Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 51/QĐ-CCDTHV ngày 16/9/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

Theo đơn giá cố định, không thay đổi đơn giá trong suốt quá trình thực hiện

Trước ngày 30/9/2020

 Các tin đã đưa ngày: