Chi cục DTNN Điện Biên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 675.984 kg gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Điện Biên đợt I học kỳ I năm học 2020- 2021

(16/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

- Địa chỉ: Đội 24 Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 02153821159

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 675.984 kg gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Điện Biên   đợt I học kỳ I năm học  2020- 2021

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 675.984 kg gạo  xuất hỗ trợ học sinh Tỉnh Điện Biên đợt I học kỳ I  năm học  2020- 2021

Tham gia thực hiện của cộng đồng

64.218.480

đồng

Lường Văn Nam

64.218.480

đồng

Quyết định số 12 /QĐ-CCDT ngày 15/09/2020 của Chi cục DTNN Điện Biên

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: