Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Giám sát thi công các gói thầu số 1, 2

(10/09/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

- Địa chỉ: Số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Điện thoại: 0256.3812906, 0256.3822602;  Fax  0256.3827526 .                                                             

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (kho số 13C)- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu        

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu  số  5: Giám sát thi công các gói thầu số 1, 2

Chỉ định thầu

429.206.781

427.299.000

LD Công ty CP TVXD Minh Trung với Công ty TNHH XD-TMDV Thiên Việt

Số     /QĐ-CDTNB,ngày        07/9/2020

Trọn gói

180 ngày (kể từ ngày khởi công)

 Các tin đã đưa ngày: