Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập kho năm 2020

(11/09/2020)

 

1. Tên gói thầu: Diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập kho năm 2020

2. Hình thức Lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng)

3. Giá gói thầu: 140.000.000 đồng

4. Giá trúng thầu: 140.000.000 đồng

5 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Lam Sơn, Thanh Hóa. Mã ĐKKD: 2801680368

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực



Các tin đã đưa ngày: