Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 và 02 công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục DTNN Yên Bái

(13/08/2020)

  1. Tên công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.
  2. Tên gói thầu:

2.1.Gói thầu số 01: Thi công xây mới hàng rào dây thép gai.

    - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

     - Giá gói thầu: 144.199.902 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm linh hai đồng).

      - Giá trúng thầu: : 142.900.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng).

    - Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần kiến trúc C+.

    - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

    - Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

    2.2.Gói thầu số 02: Giám sát thi công gói thầu số 01.

    - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

     - Giá gói thầu: 4.736.967 đồng. (Bằng chữ: Bốn triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn, chín trăm sáu mươi bảy đồng).

      - Giá trúng thầu: : 4.700.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn triệu, bảy trăm nghìn đồng).

    - Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Bảo Châu.

    - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

    - Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công gói thầu số 01.

  1. Quyết định phê duyệt:

- Quyết định số 185/QĐ-CDTHLS ngày 12/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Quyết định số 185/QĐ-CDTHLS ngày 12/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Các tin đã đưa ngày: