Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo hủy gói thầu: Diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập năm 2020

(18/08/2020)

 

  1. Tên gói thầu: Diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập năm 2020.

2. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 31/7/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 07/8/2020 (trong giờ hành chính).

  1. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút, ngày 07/8/2020.

Thông tin đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử - Tổng cục DTNN ngày 03/8/2020.

 Nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo hủy gói thầu diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập năm 2020.

Lý do: Nhà thầu không tiến hành thương thảo hợp đồng theo quy định.

Quyết định số 661/QĐ-CDTTH ngày 14/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa./.

 Các tin đã đưa ngày: