Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: Xây lắp Bể nước ngầm; Trạm bơm; Hệ thống cấp thoát nước...

(18/08/2020)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung - Phường Tân Quang - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại : 02073874252

Tên Dự án: Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp Bể nước ngầm; Trạm bơm; Hệ thống cấp thoát nước ngoài  nhà; Hệ thống chống sét tổng thể; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; Hệ thống điện ngoài nhà; Đường dây 22kV & Trạm biến áp 22/0.4kV và cung cấp, thi công lắp đặt thiết  bị TBA 180 kVA; Cổng tường rào; Sân đường, bồn hoa; Đường dân sinh và di chuyển cột điện (bao gồm chi phí hạng mục chung).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá gói thầu: 13.063.339.866 đồng. (Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng).

- Giá trúng thầu: : 13.051.369.000 đồng. (Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

- Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển NASOCO.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

- Quyết định phê duyệt: Quyết định số 189/QĐ-CDTHLS ngày 13/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 

2. Tên gói thầu:  Gói thầu số 13: Giám sát thi công gói thầu số 6.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Giá gói thầu: 249.301.451 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm linh một nghìn, bốn trăm năm mươi mốt đồng).

- Giá trúng thầu: : 245.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và công nghiệp nặng Delta.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công của gói thầu số 6 là 150 ngày.

- Quyết định phê duyệt: Quyết định số 190/QĐ-CDTHLS ngày 13/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 6.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

- Giá gói thầu: 22.935.692 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

- Giá trúng thầu: : 21.550.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo hiểm bưu điện Thăng Long - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ của gói thầu xây lắp số 6 là 150 ngày (Tính từ ngày khởi công công trình đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng) cộng thêm thời gian bảo hành công trình.

- Quyết định phê duyệt: Quyết định số 188/QĐ-CDTHLS ngày 13/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Các tin đã đưa ngày: