Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo hủy thầu gói thầu “Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình” thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7)

(19/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-CDTĐNB ngày 14/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu “Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình” thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ”.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo hủy thầu với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Số Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu: 20200822749-00 ngày 10/8/2020.

4. Lý do hủy thầu: Không có nhà thầu tham gia dự thầu.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: