Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo lần 2: Mời chào hàng Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7)

(19/08/2020)

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình.

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 13.142.081 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công các gói thầu số 01, 02, 03: Từ khi công trình khởi công cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, là 180 ngày cộng thêm 12 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành công trình.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá (E-HSMT): Từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2020 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

7. Địa điểm phát hành Yêu cầu báo giá (E-HSMT): Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 09 giờ 00 phút ngày 20/8/2020.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: