Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020

(18/08/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3 819 070 ; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

17.290.500

17.166.600

Văn phòng phẩm Thái Sơn

Số    /QĐ-CDTNB ngày        /8/2020 của Cục Trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: