Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp số 1 thuộc ông trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C)

(07/08/2020)

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp nhà kho lương thực (phần móng, phần thân, điện chiếu sáng); hệ thống chống sét; hệ thống phòng cháy chữa cháy; phá dỡ; đường nội bộ; điện tổng thể; thoát nước thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ 30 phút ngày 07/8/2020 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày  17/8/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ (Số 09 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 17/8/2020.

- Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá là 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (Đối với trường hợp đặt cọc bằng Séc phải có Ngân hàng nơi nhà thầu mở tài khoản xác nhận) và phải được gửi đến Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ chậm nhất trước lúc 9 giờ 30 phút, ngày 17/8/2020.

- HSDT sẽ mở thầu công khai vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 17/8/2020 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ (Số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: