Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 1, Gói thầu số 2, Gói thầu số 3

(07/08/2020)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 845 149;  Fax: 02283 842 081

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu (Số KHLCNT)

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Công trình

Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Tam Điệp (Kho 1C) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 4:

Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 1, Gói thầu số 2, Gói thầu số 3

20200783274

Chỉ định thầu rút gọn

67,444

67,444

Công ty

cổ phần quản lý thương mại Thăng Long

Trọn gói

90 ngày

Quyết định số  372/QĐ-CDTHNN ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: