Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74

(10/08/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

     - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74

Chỉ định thầu rút gọn

30.050.000

30.050.000

Garage  Thanh Tư

Quyết định số 372/QĐ-CDTNB ngày 06/8/2020 của Cục DTNN KV Nghĩa bình

Hợp đồng trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: