Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu diệt trùng một lần bằng phương pháp xông hơi khử trùng, phục vụ bảo quản thóc nhập kho năm 2020

(10/08/2020)

A. Thông tin chung

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261- Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương

- ĐT: 02203.890.600                - Fax: 02203.890.870

         2. Tên gói thầu: Diệt trùng một lần bằng phương pháp xông hơi khử trùng phục vụ bảo quản thóc nhập kho năm 2020

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Diệt trùng một lần bằng phương pháp xông hơi khử trùng phục vụ bảo quản thóc nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

85.800.000

85.800.000

Công ty Cổ phần Khánh An

Quyết định số      281/QĐ-CDTHH ngày 10/8/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hải Hưng

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 30 ngày   kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo và mời nhà thầu trúng thầu chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo có mặt tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, số 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: