Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo bán thóc DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(11/08/2020)

 

Thực hiện Quyết định số 479/QĐ-TCDT ngày 10/8/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyết kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thực hiện kế hoạch xuất bán thóc DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 như sau:

1. Số lượng: 200 tấn thóc nhập kho năm 2019

2. Địa điểm: Chi cục DTNN Vĩnh Long.

3. Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

4. Thời hạn xuất bán: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 15/9/2020.

5. Giá bán: 6.700 đồng/kg (giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho DTQG).

Thông tin liên hệ: Cục DTNNKV Cửu Long (số 05 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long). - ĐT: 0270 3910 867.

Kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm liên hệ địa chỉ trên để biết thêm thông tin.

 

 Các tin đã đưa ngày: