Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo QĐ số 451/QĐ-TCDT ngày 24/7/2020

(31/07/2020)

 

  1. Thông tin chung:
  • Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú
  • Địa chỉ: Số 7 đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210 3952 258
  • Tên công trình:  Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phúc Yên (kho số 2B), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 451/QĐ-TCDT ngày 24/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
  • Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.
  • Địa điểm xây dựng: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Tổng mức đầu tư: 14.834.026.000đ
  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Gói thầu xây lắp

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng kho lương thực số 2B (phần móng, phần thân, phần điện, nước, san nền, phá dỡ …)

11.215.511.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

180 ngày

2

Gói thầu số 2: Thi công phòng chống mối kho lương thực

302.734.000

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 3: Thi công hệ thống PCCC – Exit – Sự cố

743.139.000

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 1

II

Các gói thầu tư vấn

 

 

 

 

 

 

4

Gói thầu số 4: Tư vấn Quản lý dự án

416.029.000

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện đầu tư xây dựng

5

Gói thầu số 5: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 2, 3, 7

51.498.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2020

Trọn gói

60 ngày

6

Gói thầu số 6: Thẩm tra dự toán gói thầu

34.087.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2020

Trọn gói

21 ngày

7

Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng công trình

424.857.000

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

Theo thời gian thi công các gói thầu xây dựng

III

Các gói thầu cung cấp dịch vụ khác

 

 

 

 

 

 

8

Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình

9.809.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

Theo thời gian thi công các gói thầu xây dựng

9

Tư vấn Kiểm toán độc lập

97.296.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2020

Trọn gói

45 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.294.960.000,0 đồng.

 Các tin đã đưa ngày: