Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập kho năm 2020

(03/08/2020)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373.943.226,  Fax: 02373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 632/QĐ-CDTTH ngày 30/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu diệt côn trùng hại trước khi phủ kín thóc nhập kho năm 2020.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

6. Hình thức Lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng)

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

8. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Từ ngày 31/7/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 07/8/2020

9. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút, ngày 07/8/2020.

10. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 07/8/2020.

11. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.Các tin đã đưa ngày: