Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.180 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2020

(03/08/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.180 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

89.680.000

( Tám mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

89.680.000

(Tám mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

Ông Phạm Văn Thạnh (Xã Việt Cường - Yên Mỹ - Hưng Yên)

Quyết định số: 20/QĐ-CCDTGL ngày 03/8/2020 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: