Chi cục DTNN Thanh Oai thông báo kết quả lựa chọn đơn vị bốc xếp 1.600.000 kg gạo tẻ nhập kho DTQG năm 2020

(24/07/2020)

 

A. Thông tin chung

 Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai.

- Địa chỉ: Thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại/: 02433876097 .    FAX: 02433876097

    B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 1.600.000 kg gạo tẻ năm 2020

Chỉ định thầu trong nước

152.000.000

Bà: Vũ Thị Phương, địa chỉ khu Chiến Thắng, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Quyết định số       32/QĐ-CCDTTO ngày 24 tháng 7 năm 2020

Hợp đồng trọn gói,

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

Nhà thầu không trúng thầu:

-Ông Vũ Văn Dũng (Địa chỉ: TT. Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

-Bà Lê Thị Gấm (Địa chỉ: TT. Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai thông báo đến các nhà thầu tham dự thầu biết và mời nhà trúng thầu đến văn phòng Chi cục DTNN Thanh Oai đàm phán ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: