Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.050 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020

(24/07/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881 210

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.050 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

81.900.000

(Tám mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

81.900.000

(Tám mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

Dương Minh Quốc

Quyết định số 30/QĐ-CCDTLG ngày          

23/7/2020 của Chi cục DTNN Lạng Giang

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: