Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.260 tấn gạo nhập kho năm 2020

(27/07/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/fax: 02223837392

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S

TT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu và giá phần thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt kết quả

I

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.260 tấn gạo  nhập kho năm 2020

Số 87/TB-CCDTTS ngày 23/7/2020

 

99.540.000 đ

(Chín mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

99.540.000 đ

(Chín mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Đặng Văn Nam

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/8/2020

Số: 33/QĐ-CCDTTS ngày 27/7/2020

 Các tin đã đưa ngày: