Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 2.170 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(27/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 34/QĐ-CCDTTH ngày    22/7/2020 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 169.260.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Thuê nhân công bốc xếp 1.010 tấn gạo nhập kho DTQG

78.780.000

(Bẩy mươi tám triệu bẩy trăm tám mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

28/7/2020

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020 

2

Gói thầu số 2: Thuê nhân công bốc xếp 1.160 tấn gạo nhập kho DTQG

90.480.000

(Chín mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

28/7/2020

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020 

 Các tin đã đưa ngày: