Chi cục DTNN Yên Khánh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(27/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

- Địa chỉ: Xã Khánh Thiện – Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 02293.843.564

2. Tên gói thầu: “ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020 ”.

3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 79/QĐ-CCDTYK ngày 27/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG năm 2020

68.000.000 đ

(Sáu mươi tám triệu đồng)

( đã bao gồm cả thuế và các chi phí liên quan đến bốc xếp)

NSNN cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tổ bốc vác Ông Nguyễn Văn Nam

Đ/c: Xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: