Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2020

(23/07/2020)

 

1. Gói thầu: Thi công hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

2. Công trình: Cải tạo hệ thống báo cháy và chữa cháy kho dự trữ Long An.

3. Đơn vị trúng thầu: CÔNG TY TNHH XD - PCCC OANH LIỆT

4. Giá trúng thầu: 1.472.667.000 VND

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày khởi công và bàn giao mặt bằng thi công.

8. Quyết định số: 137/QĐ-CDTHCM ngày 20/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

 Các tin đã đưa ngày: