Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 1.100 tấn gạo nhập kho năm 2020

(23/07/2020)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 1.100 tấn gạo  nhập kho năm 2020.

 

85.800.000đ

Tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

 

85.800.000đ

Tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Trần Văn Cần

Quyết định phê duyệt số 20 /QĐ -CCDTVY ngày 23/07/2020

Trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 14/8/2020.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: