Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác qua cân và bốc xếp thành lô 600 tấn gạo, nhập kho Dự trữ Quốc gia năm 2020

(23/07/2020)

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

2/ Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

3/ Điện thoại: 02433734126.                     Fax: 02433734126

4/ Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Đồng Tâm - Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức (Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

II/ Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Nhà thầu trúng thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu

 trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác qua cân bốc xếp thành lô 600 tấn gạo nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

57.000.000

 

57.000.000

 

Bà: Vũ Thị Phương;

Địa chỉ: Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Quyết định số 18/QĐ-CCDTMĐ ngày 23/7/2020 của Chi cục DTNN Mỹ Đức

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/8/2020

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

- Ông Nguyễn Đức Quế:  (Địa chỉ: Thôn 9, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

- Bà: Nguyễn Thị Lưu:  (Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức để đàm phán ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: