Chi cục DTNN Nam Ninh thông báo bốc xếp phục vụ nhập 1.000.000 kg gạo DTQG năm 2020 theo hợp đồng số 09/2020/HĐMB

(24/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

- Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283. 845 151

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 1.000.000kg gạo 15% tấm loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch năm 2020 theo hợp đồng số 09/2020/HĐMB ngày 13/7/2020.

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 1.000.000kg gạo 15% tấm loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch năm 2020  theo hợp đồng số 09/2020/HĐMB ngày 13/7/2020

Chỉ định thầu rút gọn

85.000.000

85.000.000

Ông Phan Viết Tỉnh –Xã Tân Thịnh – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Quyết định phê duyệt phê duyệt kết quả số 15B /QĐ-CCDTNN ngày 19/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: