Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà thầu mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020

(24/07/2020)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 9 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2020 đến trước 9 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

6.Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: trên website: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là đến 9 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

9. Thời gian mở thầu: Lúc 9 giờ 00, ngày 31/7/2020

 Các tin đã đưa ngày: