Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khử trùng thóc nhập kho bổ sung chỉ tiêu dự trữ quốc gia năm 2020

(24/07/2020)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3 819 070; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: Khử trùng thóc nhập kho bổ sung chỉ tiêu DTQG năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khử trùng thóc nhập kho bổ sung chỉ tiêu dự trữ quốc gia năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

21.420.000

21.420.000

Chi nhánh Công ty CP khử trùng Việt Nam tại Quy Nhơn

Số 348/QĐ-CDTNB ngày 21/7/2020 của Cục Trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: