Chi cục DTNN Phong Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí Ni-tơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020

(08/07/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN

 ĐƠN VỊ CUNG CẤP KHÍ NI-TƠ (N2) PHỤC VỤ BẢO QUẢN BAN ĐẦU GẠO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3788.285  Fax: 0210.3780889                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Tên gói thầu: Cung cấp khí Ni-tơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Đơn vị trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

cung cấp khí Ni-tơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu  rút gọn

48.160.000

Công ty CP thương mại Linh Ngân

Quyết định phê duyệt số 30 /QĐ-CCDTPC ngày 07/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày 08/7 đến ngày 13/7/2020.

 

 Các tin đã đưa ngày: