Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG

(08/07/2020)

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG.

          3. Các căn cứ:

          - Quyết định số: 45/QĐ-CCDTYM ngày 29/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG.

          B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Giá trúng thầu

 (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu

trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG

84.000.000

84.000.000

Chỉ

định

thầu

rút

gọn

Công ty CP đầu tư XD và DV thương mại Tân Phát Đạt, địa chỉ: Số 222 - Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thịnh, P. Phúc Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến  trước ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: