Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2020 tại điểm kho Đức Lý

(08/07/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

- Địa chỉ: Thôn Văn Xá – xã Đức Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3879755

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2020 tại điểm kho Đức Lý.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 29/QĐ-CCDTLN ngày 08/7/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2020 tại điểm kho Đức Lý” thuộc dự toán ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2020 tại điểm kho Đức Lý” do Chi cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

5. Tổng mức đầu tư: 80.360.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2020 tại điểm kho Đức Lý

80.360.000

 

NSNN – Phí nhập năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 08/7/2020

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: