Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

(08/07/2020)

 

1. Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

2. Số thông báo mời thầu: Trên Báo Đấu thầu: số 108 ngày 11/6/2020; Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: số 20200627632 ngày 09/6/2020.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Tên gói thầu: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa;

5. Giá gói thầu: 13.200.000.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 12.960.000.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thành Sang.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 31/7/2020.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

10. Quyết định phê quyệt số 190/QĐ-CDTNTB ngày 08/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

 Các tin đã đưa ngày: