Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật dự án cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(08/07/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081.

- E-mail: hanamninh@dtqg.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo: từ gói thầu số 01 đến gói thầu số 08 thuộc dự án cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

B. Nội dung thông báo (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO

 DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

        - Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Tên dự án: Cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

 1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

a. Gói thầu số 01 (05 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty CP thương mại Minh Khai;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh;

- Công ty TNHH Phát Tài.

 

b. Gói thầu số 02 (05 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty CP thương mại Minh Khai;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty Cp Lương thực Hà Tĩnh;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh.

c. Gói thầu số 03 (07 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green;

- Công ty TNHH TM Tổng hợp Thành Lợi;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh;

- Công ty TNHH Hiệp Tài;

- Công ty TNHH Phát Tài.

d. Gói thầu số 04 (06 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty CP thương mại Minh Khai;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh;

- Công ty TNHH Phát Tài.

e. Gói thầu số 05 (07 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green;

- Công ty TNHH TM Tổng hợp Thành Lợi;

- Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh;

- Công ty TNHH Phát Tài.

f. Gói thầu số 06 (07 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty CP thương mại Minh Khai;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty TNHH Hưng Cúc;

- Công ty TNHH Liên Hạnh;

- Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh.

g. Gói thầu số 07 (07 nhà thầu):

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty CP thương mại Minh Khai;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty TNHH Hưng Cúc;

- Công ty Cp Lương thực Hà Tĩnh;

- Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh.

h. Gói thầu số 08 (10 nhà thầu):

- Công ty TNHH Phú Minh Hưng;

- Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam;

- Công ty CP thương mại Minh Khai;

- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương;

- Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green;

- Công ty TNHH TM Tổng hợp Thành Lợi;

- Công ty TNHH Hưng Cúc;

- Công ty Cp Lương thực Hà Tĩnh;

- Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang;

- Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh.

2. Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu HSĐXKT: (không).

3. Thời gian mở hồ sơ đề xuất về tài chính:

+ Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 09/7/2020.

+ Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vục Hà Nam Ninh (khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh kính mời đại diện của nhà thầu nêu trên đến dự hội nghị mở hồ sơ đề xuất về tài chính./.

 Các tin đã đưa ngày: