Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp 6.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(22/07/2020)

 

1. Gói thầu số 01:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập:  Chi cục DTNN Đông Anh, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang
 • Giá trúng thầu: 10.899.000.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/08/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty CPLT Cao Lạng
 • Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
 • Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng
 • Công ty TNHH Phát Tài
 • Công ty TNHH Phú Minh Hưng
 • Công ty TNHH Thủy Dương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

2. Gói thầu số 02:

+ Số lượng: 900 tấn

+ Địa điểm nhập: Chi cục DTNN Đông Anh, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty TNHH Liên Hạnh
 • Giá trúng thầu: 10.043.460.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/08/2020

+ Danh sách nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty CPLT Cao Lạng
 • Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
 • Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang
 • Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh
 • Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng
 • Công ty TNHH Phú Minh Hưng
 • Công ty TNHH Thủy Dương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

3. Gói thầu số 03:

+ Số lượng: 1.500 tấn

+ Địa điểm nhập: Chi cục DTNN Từ Liêm, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi
 • Giá trúng thầu: 16.884.000.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 15/08/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :           

 • Công ty CPLT Cao Lạng
 • Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
 • Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang
 • Công ty TNHH Phú Minh Hưng
 • Công ty TNHH Thủy Dương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

4. Gói thầu số 04:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập: Chi cục DTNN Thanh Oai, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty TNHH Hiệp Tài
 • Giá trúng thầu: 10.878.000.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/08/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty CPLT Cao Lạng
 • Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
 • Công ty CP Thương mại Minh Khai
 • Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang
 • Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh
 • Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

5. Gói thầu số 05:

+ Số lượng: 600 tấn

+ Địa điểm nhập: Chi cục DTNN Thanh Oai, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty TNHH Vạn Lợi
 • Giá trúng thầu: 6.926.850.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/08/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty CPLT Cao Lạng
 • Công ty CP Thương mại Minh Khai
 • Công ty TNHH Hưng Cúc
 • Công ty TNHH Phát Tài
 • Công ty TNHH Thủy Dương

-    Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

6. Gói thầu số 06:

+ Số lượng: 600 tấn

+ Địa điểm nhập: Chi cục DTNN Mỹ Đức, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty TNHH Một thành viên Đức Thắng
 • Giá trúng thầu: 6.738.480.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/08/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh
 • Công ty TNHH Hưng Cúc
 • Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng
 • Công ty TNHH Thủy Dương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

7. Gói thầu số 07:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập: Chi cục DTNN Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thủy Dương
 • Giá trúng thầu: 11.211.900.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/08/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty CPLT Cao Lạng
 • Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
 • Công ty CP Thương mại Minh Khai
 • Công ty TNHH Liên Hạnh
 • Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng
 • Công ty TNHH Thủy Dương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Do các nhà thầu này không được xếp hạng thứ nhất và đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: