Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020

(22/07/2020)

 

        A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020.

3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 55/QĐ-CCDTYM ngày 21/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020

         

B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Giá trúng thầu

 (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020

66.400.000

66.400.000

Chỉ

định

thầu

rút

gọn

Công ty CP đầu tư XD và DV thương mại Tân Phát Đạt, địa chỉ: Số 222 - Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thịnh, P. Phúc Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020  

 Các tin đã đưa ngày: