Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào kho dự trữ Đông Anh

(22/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

- Địa chỉ:  Số 36 ngõ 1, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.8643017; 0949.929698;

- Email: nguyentruonggiang@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tường rào kho dự trữ Đông Anh.

3. Quyết định số 264/QĐ-CDTHN ngày 17/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà nội v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu Cải tạo, nâng cấp tường rào kho dự trữ Đông Anh.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

5. Tổng mức đầu tư: 1.367.849.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn)./.

B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cải tạo, nâng cấp tường rào kho dự trữ Đông Anh

Chào hàng cạnh

tranh thông thường trong nước qua mạng

1.140.008.509

1.131.000.000

Công ty cổ phần

xây dựng và dịch vụ tổng hợp Hoàng Hải

Quyết định số 264/QĐ-CDTHN ngày 17/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà nội

 

Hợp đồng

trọn gói

60 ngày

 Các tin đã đưa ngày: