Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo Danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT và kế hoạch mở HSĐX Tài chính cho các gói thầu từ số 01 đến số 07 thuộc dự án mua 8.000 tấn gạo DTQG năm 2020

(09/07/2020)

NỘI DUNG THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trân trọng thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và Kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu từ số 01 đến gói thầu số 07 thuộc dự án mua 8.000 tấn gạo DTQG năm 2020 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc. Cụ thể như sau:

1. Danh sách nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của HSMT:

STT

Tên nhà thầu

Các gói thầu đáp ứng

yêu cầu về kỹ thuật

1

2

3

4

5

6

7

 1.  

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

x

x

x

x

x

x

x

 1.  

Công ty TNHH Thủy Dương

x

x

x

x

x

x

x

 1.  

Công ty TNHH xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh Hai

x

x

 

x

x

x

x

 1.  

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Lợi

x

x

 

 

 

 

 

 1.  

Công ty TNHH Vạn Lợi

x

x

x

x

x

x

x

 1.  

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

x

x

x

x

x

x

x

 1.  

Công ty cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green

 

x

x

x

x

 

x

 1.  

Công ty TNHH Liên Hạnh

 

 

 

 

 

x

x

 1.  

Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh

x

x

x

x

x

x

x

 1.  

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp An Thịnh

 

 

 

 

x

 

x

 1.  

Công ty TNHH Hưng Cúc

 

x

x

 

 

 

 

 1.  

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

x

x

x

x

 

 

 

 1.  

Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai

 

 

 

 

x

 

 

 

Tổng cộng

08

10

08

08

09

07

09

2. Kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất về tài chính:

- Thời điểm mở Hồ sơ đề xuất về tài chính: 14 giờ 00 ngày 10/7/2020

- Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc. Số 67 Đường Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc kính mời các nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Mục 1 của thông báo này, đúng thời gian và địa điểm nêu trên đến tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong thời gian nêu trên nếu nhà thầu không đến tham dự, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc sẽ thực hiện mở Hồ sơ đề xuất về tài chính không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu có Hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật ./.

 Các tin đã đưa ngày: