Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(09/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả đánh giá đạt HSĐX kỹ thuật:

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Ghi chú

01

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

02

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty TNHH Hiệp Tài

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

03

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

04

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

05

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

06

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

          Quyết định phê duyệt: Số 585/QĐ-CDTTH ngày 09/7/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính:

- Thời gian mở hồ sơ đề xuất tài chính: 14 giờ 00’ ngày 10/7/2020

- Địa điểm: tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (số 572 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa)./.Các tin đã đưa ngày: