Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên

(09/07/2020)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

            Địa chỉ: số 63, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

           Điện thoại/fax/email: ĐT (0208) 3852097; fax: (0208) 3852097.

           1.Tên dự án: Cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

           2.Tên gói thầu: Gói thầu số 01; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên;

3. Số thông báo mời thầu: Gói thầu số 01; số thông báo 20200628279-00 đã được đăng tải trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia ngày 10/6/2020;

4. Giá gói thầu: 15.246.000.000đ ( Mười lăm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng); Giá gói thầu là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ quốc gia. 

5. Giá trúng thầu: 15.246.000.000đ ( Mười lăm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng);Giá trúng thầu là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ quốc gia. 

 6. Nhà thầu trúng thầu:

TT

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu*

( đồng)

1

Gói thầu số 01

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh

15.246.000.000

* Giá trúng thầu là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì  và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ quốc gia. 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia chậm nhất đến hết ngày 30/7/2020.

9. Quyết định số: 163/QĐ-CDTBT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số  01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

10.Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

 

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

(đồng)

Ghi chú

(1)

 

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

 

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch năm 2020; bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số: 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính.

Được xay xát từ thóc thu hoạch năm 2020

15.246.000.000đ; (Bằng chữ:  Mười lăm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

( Giá đã bao gồm 5%  thuế giá trị gia tăng, có bao bì; hàng giao trên phương tiện tại cửa kho dự trữ nơi Chi cục nhập hàng)

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng gói thầu số 01:

Số TT

Tên gói thầu, nhà thầu

Lý do nhà thầu không trúng thầu

1

Gói thầu số 01

 

1.1

Công ty TNHH Vạn Lợi

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

1.2

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

1.3

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thành Lợi

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

Kính mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020 vào ngày 10/7/2020 ( trong giờ hành chính) tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, số 63 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với các nhà thầu không trúng thầu căn cứ thông báo để làm thủ tục giải tỏa tiền bảo đảm dự thầu./.

 Các tin đã đưa ngày: