Chi cục DTNN Thủy Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

(10/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định  phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

Gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

116.000.000

116.000.000

Tổ công nhân bốc xếp xã Minh Tân

Quyết định phê duyệt số 32/QĐ-CCDTTN ngày 08/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: