Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo chào lại giá thầu cho gói thầu số 02 thuộc dự án mua 8.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(13/07/2020)

THÔNG BÁO

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trân trọng kính mời Công ty TNHH xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh Hai và Công ty TNHH Vạn Lợi là hai nhà thầu xếp hạng thứ nhất cho gói thầu số 02 tham gia chào lại giá cho gói thầu số 02 thuộc dự án mua 8.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

1. Bên mời chào lại giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

2. Tên gói thầu, giá gói thầu:

- Gói thầu số 02:  Số lượng 1.240 tấn, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn.

- Giá gói thầu yêu cầu chào lại: 14.322.000.000 đồng  

3. Yêu cầu của gói thầu: Được mô tả chi tiết trong hồ sơ mời thầu mà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc đã phát hành.

4. Nội dung, quy cách, niêm phong và thành phần hồ sơ chào lại giá

- Giá chào lại giá không được vượt giá dự thầu mà nhà thầu đã chào.

- Thành phần hồ sơ chào lại giá bao gồm: Đơn chào lại giá; Biểu chào lại giá theo mẫu số 1 và mẫu số 2.

- Nội dung, quy cách, niêm phong hồ sơ chào lại giá: Thực hiện theo như yêu cầu của hồ sơ đề xuất tài chính đã được quy định trong HSMT ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-CDTHB ngày 10/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

5. Thời gian tổ chức chào lại giá.

- Thời điểm nộp hồ sơ chào lại giá: Trước 09 giờ ngày 13/7/2020.

- Thời điểm mở hồ sơ chào lại giá: 10 giờ ngày 13/7/2020.    

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Địa chỉ: Số 67 - Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  Điện thoại: 0222.3826755

            Trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: