Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(13/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081.

2. Tên đăng ký thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu từ số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08 thuộc dự án cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Danh sách nhà thầu trúng thầu, gói thầu, giá trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

(ĐVT: VND)

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu (đã bao gồm 5% VAT)

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh

11.550.000.000

Hợp đồng       trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo
nhập kho DTQG xong trước ngày 15/8/2020

02

Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh

11.550.000.000

03

Công ty TNHH Thuỷ Long Hà Nam

11.106.900.000

04

Công ty TNHH TM tổng hợp Đông Phương

11.075.400.000

05

Công ty TNHH Thuỷ Long Hà Nam

13.822.200.000

06

Công ty TNHH Liên Hạnh

8.925.840.000

07

Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh

9.236.640.000

08

Công ty cổ phần thương mại Minh Khai

13.293.000.000

2. Thời gian ký kết hợp đồng: chậm nhất đến hết ngày 13/7/2020.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh xin thông báo./.Các tin đã đưa ngày: