Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980.000kg thóc nhập kho dự trữ năm 2020

(13/07/2020)

 

          1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980.000kg thóc nhập kho dự trữ năm 2020.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980.000kg thóc nhập kho dự trữ năm 2020.

          3. Giá gói thầu: 80.360.000 đồng

(Bằng chữ: Tám mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

          4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 80.360.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

          5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

          6. Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Địa chỉ: Thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 44/QĐ-CCDTLN ngày 12/7/2020 Về việc chỉ định tổ bốc vác thóc nhập kho “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 980.000kg thóc nhập kho dự trữ năm 2020” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.

 Các tin đã đưa ngày: