Chi cục DTNN Nghĩa Hưng thông báo mời thầu bốc xếp 1.000 tấn gạo năm 2020

(15/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Xã Nghĩa trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283 871 201

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 15/QĐ-CCDTNH ngày 15/7/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu ‟ Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo năm 2020” thuộc dự toán ‟Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo năm 2020” do thủ trưởng đơn vị ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

5. Tổng mức đầu tư: 85.000.000 đồng (Tám mươi năm triệu đồng chẵn)

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Gói thầu

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo  năm 2020.

85.000.000

 

NSNN – Phí nhập xuất năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày       15/7/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

            Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng kính mời các cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện dự thầu đến đăng ký tham gia. Mọi chi tiết hồ sơ ứng thầu xin liên hê trực tiếp theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./Các tin đã đưa ngày: