Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ ĐX năm 2020

(16/07/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 200 tấn thóc nhập kho vụ ĐX năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

25.200.000

(Hai mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng)

25.200.000

(Hai mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng)

Đội bốc xếp ông Đỗ Văn Nam (Xã Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số: 15/QĐ-CCDTGL ngày 10/7/2020 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

2

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 200 tấn thóc đổ rời nhập kho vụ ĐX năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

15.000.000

(Mười năm triệu đồng)

15.000.000

(Mười năm triệu đồng)

Đội bốc xếp ông Đỗ Văn Nam (Xã Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số: 15/QĐ-CCDTGL ngày 10/7/2020 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: