Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020 nhập kho năm 2020

(16/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

- Địa chỉ: Xã Trung Lương – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3 860 163

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020  nhập kho năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 03/QĐ-CCDTNNBL ngày 13/7/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu

 ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020 nhập kho năm 2020”

Thuộc dự toán ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020 nhập kho năm 2020” do Chi Cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

5. Tổng mức đầu tư: 84.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo ĐX nhập kho năm 2020

84.000.000

 

NSNN – Phí nhập năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 14/7/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: