Chi cục DTNN Yên Khánh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020

(16/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

- Địa chỉ: Xã Khánh Thiện – Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 02293.843.564

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020.

3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 76/QĐ-CCDTYK ngày 14/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch  năm 2020.

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG năm 2020

66.400.000 đ

(Sáu mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

( đã bao gồm các chi phí liên quan đến bốc xếp)

NSNN – Kinh phí nhập năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 16/7/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày kí HĐ đến 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: