Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020

(17/07/2020)

THÔNG BÁO

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020.

3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 347/QĐ-CDTHNN ngày 13/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận, nhập kho gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2020;

          - Quyết định số: 52/QĐ-CCDTYM ngày 16/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020.

B. Nội dung thông báo:

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu

tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác, kê xếp 800 tấn gạo DTQG nhập kho kế hoạch năm 2020.

66.400.000

NSNN - Phí nhập năm 2020

Chỉ

 định

thầu

 rút

 gọn

16/7/2020

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô kính mời các cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện dự thầu đến đăng ký tham gia. Mọi chi tiết hồ sơ ứng thầu xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./.

 Các tin đã đưa ngày: